Nam Định không ngừng nâng cao chất lượng nông thôn mới Bạc Liêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khẳng định, bên cạnh nâng cao năng lực cán bộ làm nông thôn mới các cấp, việc lập kế hoạch, phân bổ, sử dụng vốn ngân sách trung ương và huy động các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới được thị xã xác định là yếu tố quan trọng.

Người dân xã Điện Trung vệ sinh, trồng hoa làm đẹp đường quê (Ảnh: T.C)

Tới thời điểm hiện tại, tổng kinh phí phân bổ cho các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 ước đạt hơn 61,7 tỷ đồng, bao gồm ngân sách trung ương (hơn 12,7 tỷ đồng), ngân sách tỉnh (hơn 35 tỷ đồng) và ngân sách thị xã (gần 13,8 tỷ đồng).

Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình trong giai đoạn 2021-2023 đạt khoảng 254 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn nông thôn chiếm tỷ lệ khá lớn với khoảng 88,9 tỷ đồng (hơn 35%).

Ngoài ra, người dân, doanh nghiệp, HTX, tổ chức kinh tế cũng đóng góp tự nguyện khoảng 70 tỷ đồng (gần 28%) cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Kết quả, sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, bộ mặt nông thôn Điện Bàn đã thay đổi rõ nét. Đời sống người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 53,08 triệu đồng, tăng 4,28 triệu đồng so với năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo của 8 xã nông thôn mới còn 1,01%.

Để quá trình xây dựng nông thôn mới bền vững, thời gian tới cần tăng cường hơn nữa sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, các cấp ngành cần tập trung nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức của người dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân hiệu quả./.

HƯƠNG LAN