Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ký quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc giao các mỏ đất thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 đã được phê duyệt cho các nhà thầu thi công xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.

Các nhà thầu đang thi công tuyến đường qua địa phận huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) trong dự án cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ.

Theo quyết định, UBND tỉnh Quảng Trị giao 5 điểm mỏ đất gồm Vĩnh Hà 1, Vĩnh Sơn 5, Linh Trường 1, Linh Trường 3, Hải Thái cho 2 nhà thầu là Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh và Công ty cổ phần Giao thông xây dựng số 1 để cung cấp cho Dự án đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, với trữ lượng khoáng sản huy động vào khai thác là 1,1 triệu m3 đất.

Ngoài ra, trữ lượng còn lại của các mỏ này tỉnh Quảng Trị giao UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ huy động để làm vật liệu san lấp tại các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ cho đường cao tốc.

Đồng thời, tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư), các nhà thầu thi công, các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Sở Tài nguyên và Môi trường.. nhằm hoàn thiện thủ tục và bàn giao thực địa đối với 5 điểm mỏ đất nói trên phục vụ công tác thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Cùng với đó, ngày/4/2023 tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 826 về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 để phục vụ cho Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.

Trong đó, huyện Vĩnh Linh có 2 mỏ: Vĩnh Hà 1 (diện tích 14 ha tại xã Vĩnh Hà), Vĩnh Sơn 5 (diện tích 13,42 ha tại xã Vĩnh Sơn). Huyện Gio Linh có 3 mỏ: Linh Trường 1 (diện tích 5,2 ha tại xã Linh Trường), Linh Trường 3 (diện tích 11,2 ha tại xã Linh Trường), Hải Thái (diện tích 4,1 ha tại xã Hải Thái).

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ có chiều dài 65,5 km với tổng mức đầu tư 9.919,78 tỷ đồng, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài trên 32,53 km đi qua các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ.

Dự án được chia làm 2 gói thầu xây lắp được khởi công ngày 1/1/2023. Trong đó, gói thầu XL01 do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh – Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty Cổ phần Xây dựng 368 thi công còn gói thầu XL02 được giao cho Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh – Công ty Cổ phần giao thông xây dựng số 1 – Công ty Cổ phần Tổng Công ty Đường sắt thi công. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.