Xe máy tại buổi lễ khởi công dự án thành phần 1 – Đường ven biển Quảng Bình.

Theo đó, các địa phương đã hoàn thành 100% công tác trích đo chỉnh lý địa chính, đồng thời cập nhật một số điều chỉnh về chủ sở hữu, loại đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Các địa phương có dự án đi qua cũng đã ban hành thông báo thu hồi đất được hơn 55,6 km; định giá đất cụ thể hơn 23,1 km; kiểm kê tài sản được hơn 62,6 km. Công tác thẩm định, phê duyệt, chi trả tiền bồi thường GPMB; tái định cư, di dời lăng mộ, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, xây lắp các hạng mục cũng đang được thực hiện.

Trên cơ sở đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ông Phan Mạnh Hùng vừa có cuộc họp ban chỉ đạo triển khai dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 với các sở ban ngành, chính quyền địa phương.

Theo báo cáo của Sở Giao thông – Vận tải, đối với dự án thành phần 1 – đường ven biển, đến thời điểm này, chủ đầu tư đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho UBND các huyện, thị xã và thành phố với tổng chiều dài 79,5/80 km.

Lễ khởi công dự án đường ven biển Quảng Bình.

Đối với dự án thành phần 2 – cầu Nhật Lệ 3, hiện đã hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng vị trí nút giao và điểm đấu nối vào quốc lộ 1; hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; thông qua chủ trương xây dựng Khu tái định cư ở xã Bảo Ninh; đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện công tác trích đo địa chính; tổ chức bàn giao các mốc giải phóng mặt bằng công trình cầu Nhật Lệ 3 cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND Phan Mạnh Hùng ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành, chủ đầu tư và địa phương trong triển khai dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Ngoài ra, ông Hùng nhấn mạnh, dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 là các dự án có quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và ngành nghề mũi nhọn của tỉnh nên cần đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án.

TRẦN HÙNG