SHI lên tiếng về việc chậm thanh toán trả lãi trái phiếu cho trái chủ

Theo đó, CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) chỉ có 1 lô trái phiếu duy nhất là SHIH2124001 và chỉ có một trái chủ sở hữu lô trái phiếu này. SHI cho biết, ngày 21/12/2022, SHI đã gửi công văn số 146/CV-SH về việc đề xuất mua lại trái phiếu SHIH2124001 trước hạn. Đến ngày 24/12/2022, Trái chủ đã có công văn chấp thuận lộ trình mua lại trái phiếu trước hạn, lộ trình mua lại được chia ra thành 5 lần, cụ thể như sau:

Ngày 18/1/2023, SHI sẽ mua lại 42 tỷ đồng gốc trái phiếu; ngày 30/4/2023, SHI sẽ mua lại 28 tỷ đồng gốc trái phiếu, tiếp theo đến ngày 30/6/2023 và ngày 30/9/2023 sẽ mua lại tổng cộng 76 tỷ đồng gốc trái phiếu, chia đều mỗi đợt tương ứng với 38 tỷ đồng gốc trái phiếu và cuối cùng đến ngày 29/12/2023 sẽ mua số còn lại tương ứng với 134 tỷ đồng gốc trái phiếu.

Lịch mua lại trái phiếu theo từng giai đoạn đã được SHI và trái chủ thỏa thuận
Lịch mua lại trái phiếu theo từng giai đoạn đã được SHI và trái chủ thỏa thuận.

SHI nêu rõ, ngày 18/1/2023, SHI đã thực hiện mua lại trước hạn 15% mệnh giá Trái phiếu SHIS2124001 theo đúng lộ trình đã được thống nhất giữa SHI và Trái chủ. Kết quả mua lại đã được công bố thông tin tới Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức liên quan theo quy định hiện hành.

Như vậy, SHI đã thanh toán theo đúng lộ trình và Công ty không chậm trả gốc, lãi cho trái chủ.

Được biết, lô trái phiếu SHIS2124001 được Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà phát hành ngày 28/7/2021, tổng khối lượng phát hành là 2.800 trái phiếu tương đương với 280 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành, ngày đáo hạn là 28/7/2024 dưới hình thức bút toán ghi sổ.

Lãi suất trái phiếu được tính 11% cho 2 kỳ đầu tiên. Lãi suất các kỳ tính tiếp theo bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,5%/năm, trong trường hợp lãi suất tham chiếu nhỏ hơn 6,5%/năm thì lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đó là 11%/năm.

Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo. Theo đó, tài sản đảm bảo bao gồm 38,5 nghìn cổ phần CTCP Quốc tế Sơn Hà và toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phần đó; 12 nghìn cổ phần CTCP Tập đoàn Toàn Mỹ và toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phần đó.

Xét về tình hình kinh doanh của SHI trong năm 2023, quý IV/2022, SHI ghi nhận doanh thu thuần 2.322 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Đây là doanh thu quý lớn nhất lịch sử hoạt động của SHI. Song, so giá vốn tăng cao hơn nên lợi nhuận gộp giảm 10% xuống 238 tỷ đồng.

Trong quý, hoạt động tài chính là điểm sáng khi doanh thu tăng mạnh 9 lần, đạt 96 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính còn lớn hơn, đạt 139 tỷ đồng, tăng 1,6 lần, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng vọt (đạt 93 tỷ đồng). Chi phí bán hàng 95 tỷ đồng, chi phí quản lý 42 tỷ đồng và khoản lỗ khác 2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 của SHI đã giảm 16% so với cùng kỳ, đạt 56 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 33 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, đây vẫn là lợi nhuận sau thuế theo quý lớn nhất trong năm 2022 của SHI.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của SHI đạt 7.969 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận gộp đạt 867 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,87%, giảm đáng kể so với năm trước là 12,34%.

Kết thúc năm 2022, SHI đạt 123 tỷ đồng lợi nhuận trước thế và 87,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2022, SHI đặt mục tiêu doanh thu là 8.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 160 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 92,6% mục tiêu doanh thu và 54,3% mục tiêu lợi nhuận.

Bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi là sản xuất bồn nước, SHI đang mở rộng đầu tư sang 3 lĩnh vực gồm nước, năng lượng tái tạo và bất động sản công nghiệp.

Hơn hai năm nay, SHI đặc biệt đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp với dự án đầu tiên là khu công nghiệp Tam Dương (Vĩnh Phúc) (162ha). Được biết, trước đó doanh nghiệp này đã từng lấn sân đầu tư bất động sản nhưng rồi lại thoái lui. Liên quan đến khu công nghiệp Tam Dương, hồi tháng 12/2022, SHI đã nâng tổng mức đầu tư dự án này từ 1.316 tỷ đồng lên gần 1.577 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của Sơn Hà gần 504,6 tỷ đồng (chiếm 32% tổng vốn đầu tư), còn lại là vốn vay ngân hàng và vốn huy động hợp pháp khác (1.072 tỷ đồng).