ISSN-2815-5823
Đỗ Doãn
Thứ bảy, 00h00 20/05/2023

TP. Hồ Chí Minh: Thu hồi hơn 7,5 nghìn tỷ đồng nợ thuế

(KDPT) - Thông tin từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng số nợ thuế đã được đơn vị xử lý, thu hồi là 7.532 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nợ thuế năm 2022 chuyển sang là 4.480 tỷ đồng và nợ thuế mới phát sinh trong năm 2023 là 3.052 tỷ đồng.
Doanh nghiệp kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Để thu hồi được số nợ thuế này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 23.402 quyết định cưỡng chế, tương ứng 89.324 tỷ đồng tiền thuế nợ. Nếu so với cùng kỳ năm 2022, số quyết định cưỡng chế ban hành giảm 19% trong khi số tiền thuế nợ phải cưỡng chế tăng 69%. Bên cạnh hoạt động thu hồi nợ thuế hiệu quả, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh còn đẩy mạnh công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. Theo đó, cục thuế đã thực hiện khoanh nợ cho gần 120 nghìn lượt người nộp thuế với số tiền 4.658 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; xóa nợ thuế cho 260 hồ sơ của 15.040 lượt người nộp thuế tương ứng với số tiền chậm nộp 531 tỷ đồng.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024