Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10/2023 ước đạt 65,7 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn Trung ương quản lý đạt 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 21%; vốn địa phương quản lý 53,9 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6%.

Tính chung 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 479,3 nghìn tỷ đồng, bằng 65,8% kế hoạch năm và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 65,1% và tăng 21,1%).

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 87,8 nghìn tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch năm và tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 391,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,8% kế hoạch năm và tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 269,3 nghìn tỷ đồng, bằng 63,1% và tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2022; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 106 nghìn tỷ đồng, bằng 71,1% và tăng 12,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 16,2 nghìn tỷ đồng, bằng 83,2% và tăng 5,2%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/10/2023 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25,76 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới có 2.608 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 15,29 tỷ USD, tăng 66,1% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 54,0% về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 13,27 tỷ USD, chiếm 86,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 756 triệu USD, chiếm 4,9%; các ngành còn lại đạt 1,3 tỷ USD, chiếm 8,4%.

Trong số 68 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2023, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) là nhà đầu tư lớn nhất với 3,1 tỷ USD, chiếm 20,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore 3,09 tỷ USD, chiếm 20,2%; Trung Quốc 2,51 tỷ USD, chiếm 16,5%; Đài Loan 2 tỷ USD, chiếm 13,1%; Hàn Quốc 1,67 tỷ USD, chiếm 10,9%; Nhật Bản 725,4 triệu USD, chiếm 4,7%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm 2023 có 95 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 251,2 triệu USD, giảm 36,6% so với cùng kỳ năm trước; có 19 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 173 triệu USD, gấp gần 2,8 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 424,4 triệu USD, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng năm 2023 có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Canada là nước dẫn đầu với 150,2 triệu USD, chiếm 35,4% tổng vốn đầu tư; Singapore 120,1 triệu USD, chiếm 28,3%; Lào 115,2 triệu USD, chiếm 27,1%; Cu-ba đạt 11,8 triệu USD, chiếm 2,8%; Israel 6,1 triệu USD, chiếm 1,4%.

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 10/2023 ước đạt 169,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2023 ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán năm và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 10/2023 ước đạt 118 nghìn tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2023 đạt 1.357,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.