Trong đó có các NCCNN lớn trên thế giới như: Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok, Microsoft) đã khai, nộp ngân sách nhà nước là 3.944 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế đã ghi nhận 333 sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin, trong đó có nhiều sàn chiếm thị phần lớn như: Shopee, Lazada, Sendo, Voso, tiki…

Cùng với việc tăng cường quản lý thuế TMĐT, ngành Thuế chủ động triển khai tích hợp mã số công dân. Theo Tổng cục Thuế, thực hiện theo Quyết định số 107/QĐ-BTC ngày 28/1/2022 của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.