ISSN-2815-5823
MINH THÀNH
Thứ bảy, 15h19 15/04/2023

Bán chui cổ phiếu, vợ và em trai Chủ tịch HĐQT Hải Phát bị phạt hơn 700 triệu

(KDPT) - Bà Chu Thị Lương - vợ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát - ngày 30/11/2022 đã bán hơn 2,56 triệu cổ phiếu HPX không báo cáo trước khi giao dịch, theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Cùng phiên giao dịch này, ông Đỗ Quý Đường - em ruột ông Đỗ Quý Hải - cũng bán chui hơn 1 triệu cổ phiếu HPX.

Cụ thể, ngày 13/4/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 247/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Chu Thị Lương số tiền 512.940.000 đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP). Nguyên nhân là bà Lương đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ngày 30/11/2022, bà Chu Thị Lương là người liên quan của ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) đã bán 2.564.700 cổ phiếu HPX (tương ứng 25.647.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HPX) nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch).

Đồng thời đình chỉ giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với bà Lương.

Cùng với bà Lương, ông Đỗ Quý Đường (em trai Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát) cũng bị xử phạt lỗi tương tự với số tiền 206.480.000 đồng. Đồng thời, đình chỉ giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng với ông Đỗ Quý Đường.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dữ liệu chứng khoán, 30/11/2022 là phiên giao dịch chấm dứt chuỗi 19 phiên giảm giá liên tiếp của cổ phiếu HPX, trong đó có hơn 10 phiên giảm sàn liền. Tại phiên này, mã HPX tăng hết biên độ lên 9.100 đồng và có khoảng triệu 162,5 triệu cổ phiếu được sang tay.

Đến nay, cổ phiếu HPX liên tục mất giá. Chốt phiên 14/4, mã này còn 4.250 đồng, chưa bằng một phần sáu của năm trước. Từ cuối năm ngoái, gia đình ông Đỗ Quý Hải liên tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu HPX.

Đến năm 2022, ông Đỗ Quý Hải sở hữu khoảng 57,8 triệu cổ phiếu HPX (tương ứng tỷ lệ 19,02%), trong khi đầu kỳ ông vẫn nắm 121,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 40,04%). Còn bà Lương nắm hơn 6,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,05%), ông Đường nắm hơn 523.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,17%).

Đến 24/3 - lần gần nhất Chủ tịch HĐQT Hải Phát bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu - tỷ lệ sở hữu của ông Hải giảm xuống còn 14,39%, tương ứng với khoảng 43,7 triệu cổ phiếu HPX.

Hôm 12/4, mã này cũng bị Sở Giao dich chứng khoán TP Hồ Chí Minh đưa vào diện cắt margin vì chậm nộp (quá hạn 5 ngày làm việc) báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Trước đó, Hải Phát đã xin gia hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm nhưng không được cơ quản lý chấp thuận.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 26/05/2024