ISSN-2815-5823
AN NHIÊN
Thứ sáu, 18h02 05/05/2023

Gần 18.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong tháng 5

(KDPT) - Theo thống kê của VNDirect, trong tháng 5/2023 sẽ có khoàng 17.884 tỷ đồng trái phiếu đến hạn thanh toán (tăng 12,6% so với tháng 4).

VNDirect cho biết, trong tháng 4 vừa qua, hoạt động phát hành trái phiếu diễn ra trầm lắng khi tính đến ngày 24/04 không có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới nào được thực hiện.

Đồng thời, hoạt động mua lại trước hạn cũng có sự chững lại, với hơn 4.833,1 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại trước hạn trong tháng 4, tổng giá trị mua lại trước hạn trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 39.388 tỷ đồng.

Nhóm phân tích của VNDirect cũng nhận thấy rằng, trong tháng 4 vừa qua, việc đàm phán giữa tổ chức phát hành và trái chủ diễn ra tích cực hơn. Kết quả là đã có nhiều tổ chức phát hành đạt được kết quả đàm phán gia hạn thời hạn trái phiếu với các trái chủ. Cụ thể, theo thống kê đã có trên 20 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trong khi hoạt động phát hành mới và mua lại trái phiếu diễn ra kém sôi động thì trong tháng 5 này, khối lượng trái phiếu đáo hạn tăng 12,6% so với tháng trước, với gần 18.000 tỷ đồng (đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 24/04/2023).

Nguồn: VNDirect.
Nguồn: VNDirect.

Với nghĩa vụ chậm thanh toán trái phiếu đến hạn, VNDirect cũng cho biết, theo thông báo của HNX tính đến cuối tháng 4 có khoảng 57 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp. Giá trị vào khoảng 152.700 tỷ đồng, chiếm khoảng 13,9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Trong đó có khoảng hơn 45.200 tỷ đồng trái phiếu của các doanh nghiệp trong danh sách sẽ đáo hạn trong năm 2023, chiếm khoảng 19,4% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường cả năm.

Nguồn: VNDirect.
Nguồn: VNDirect.

Có thể thấy nhóm bất động sản vẫn là nhóm chiếm phần lớn với 11,1% dư nợ toàn hệ thống. Sau đó đến nhóm sản xuất với 1,6% và 1,2% đến từ các nhóm khác.

Ở diễn biến mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2023 về việc hoãn thi hành Khoản 11 Điều 4 Thông tư 16/2021, và cho phép ngân hàng được quyền mua trái phiếu doanh nghiệp. Thời gian hoãn thi hành từ ngày 24/4/2023 đến ngày 31/12/2023.

Với 2 điều kiện: Thứ nhất, doanh nghiệp được tổ chức tín dụng mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã phải thanh toán toàn bộ số tiền tại thời điểm mà tổ chức tín dụng ký kết hợp đồng bán trái phiếu trước đó;

Thứ hai, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải được xếp hạng tín dụng ở mức cao nhất theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất trước khi bắt đầu mua lại trái phiếu.

VNDirect đánh giá rằng, đây là một cách để các ngân hàng có thể thúc đẩy tăng trưởng cho vay qua việc mua trái phiếu doanh nghiệp, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng còn yếu (~2% cuối quý I/23) và thanh khoản tại ngân hàng đang dư thừa.

Đồng thời cũng sẽ giúp tăng cầu trái phiếu và kỳ vọng sẽ có lợi cho các ngân hàng hoạt động mạnh trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp như TCB, MBB, VPB. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro, nhất là khi hiện tại các ngân hàng này cũng ưu tiên việc quản trị rủi ro/cân bằng chất lượng tài sản hơn là mục tiêu tăng trưởng.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 27/05/2024