Theo đó, mặt hàng xăng E5 RON92 tăng 602 đồng/lít so với giá hiện hành lên mức mới là 30.235 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 921 đồng/lít, cao nhất là 31.578 đồng/lít.

Cùng đó, mặt hàng dầu diesel 0.05S tăng 841 đồng/lít, giá mới là 26.394 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 941 đồng/lít, giá trần là 25.346 đồng/lít. Dầu mazút 180CST 3.5S tăng 303 đồng, lên mức 20.901 đồng/kg.

Tại quyết định này, nhà điều hành quyết định trích lập xăng E5 RON92 và xăng RON95 là 0 đồng/lít, song dầu diesel và dầu hỏa trích lập 100 đồng/lít, dầu mazút là 300 đồng/kg.

Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, liên bộ quyết định chi sử dụng quỹ BOG với xăng E5 RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 là 500 đồng/lít, còn lại các mặt hàng dầu không chi.

Đại diện Petrolimex cho biết tính đến thời điểm điều chỉnh giá, quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) tại doanh nghiệp âm (-) 5 tỷ đồng.

Lần gần đây nhất, ngày 23/5, sau khi trích lập và sử dụng quỹ bình ổn, mặt hàng xăng E5 RON92 tăng 674 đồng/lít so với giá hiện hành lên mức mới là 29.633 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 669 đồng/lít, cao nhất là 30.657 đồng/lít.

Tuy vậy, mặt hàng dầu diesel 0.05S giảm 1.097 đồng/lít, giá mới là 25.553 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 763 đồng/lít, giá trần là 24.405 đồng/lít. Dầu mazút 180CST 3.5S giảm 962 đồng, lùi về mức 20.598 đồng/kg.

Theo Nghị định 95/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng, dầu sẽ có hiệu lực từ ngày 2/1/2022, giá xăng dầu được điều chỉnh mỗi tháng 3 lần vào các ngày: 1, 11 và ngày 21 hằng tháng (tức là 10 ngày một lần, thay vì 15 ngày một lần).

Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ; nếu trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì được lùi sang kỳ điều chỉnh tiếp theo.

THANH LAM