Ảnh minh họa

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật hiện hành về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan và các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về tăng cường công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất, quá cảnh và sử dụng seal định vị điện tử đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan. Đặc biệt, phải kiểm tra kỹ tình trạng khoang chứa hàng, phương tiện chứa hàng, điều kiện niêm phong hải quan; đảm bảo vị trí niêm phong hải quan được chắc chắn, dễ quan sát.

Đối với những vị trí nghi ngờ có khả năng thay đổi kết cấu, lợi dụng để thay đổi hiện trạng, rút ruột hàng hoá, đơn vị hải quan lập biên bản chứng nhận, từ chối niêm phong và giám sát hải quan; yêu cầu chủ hàng hoá (hoặc chủ phương tiện) khắc phục, thay đổi phương tiện, bao bì, thùng chứa hàng hoá chịu sự giám sát hai quan để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá vận chuyên độc lập./.