Gần 30.000 cây sâm Ngọc Linh bị chết, thiệt hại ước tính gần 10 tỷ đồng

Hiện tại, phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tu Mơ Rông đã nhận được 4/9 xã có diện tích trồng sâm, các xã còn lại chưa gửi báo cáo thiệt hại cây sâm Ngọc Linh về đơn vị.

Cụ thể, số lượng sâm Ngọc Linh bị thiệt hại do sâu bệnh là 29.143 cây, trong đó xã Măng Ri có 20.168 cây; xã Tê Xăng có 1.900 cây và xã Ngọk Lây là 7.075 cây. Số lượng cây bị chết, ảnh hưởng do mưa đá là 652 cây, trong đó xã Măng Ri có 639 cây và xã Đăk Sao là 13 cây.

Hiện phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tu Mơ Rông đang tiếp tục phối hợp với các xã thống kê số lượng sâm Ngọc Linh bị thiệt hại do sâu bệnh, mưa đá gây ra. Đồng thời, phòng cũng đang phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã kiểm tra tình hình sâu bệnh hại trên cây sâm Ngọc Linh để có hướng dân nhân dân phòng trừ kịp thời.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum, kết quả kiểm tra tại các địa phương cho thấy nhóm sâm Ngọc Linh bị bệnh chủ yếu là 1 năm tuổi với các triệu chứng bị vàng lá, teo thắt phần thân tiếp giáp với mặt đất, xuất hiện vết đốm trong phiến lá hoặc mép lá…

GIA HÂN