ISSN-2815-5823
Đức Thiện
Thứ ba, 15h14 28/05/2024

Nghệ An: Gần 900 doanh nghiệp xin ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2024

(KDPT) - Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2024 ở Nghệ An có gần 900 doanh nghiệp xin phép ngừng hoạt động, trong khi đó, số doanh nghiệp thành lập mới là 672 doanh nghiệp.

Ngày 27/5, thông tin từ Cục thống kê tỉnh Nghệ An cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024, địa phương này có 672 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,44% so với cùng kỳ năm 2023, tổng số vốn đăng ký thành lập 12.600 tỷ đồng, tăng 2,5 lần. Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới là 254 đơn vị, tăng 2% (tăng 5 đơn vị); có 368 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 43 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoạt động trở lại.

Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 888 doanh nghiệp, tăng 21,31% (tăng 156 doanh nghiệp) so với cùng kỳ; số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động 89 đơn vị. Còn số doanh nghiệp giải thể là 75 doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết, việc gần 900 doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm ở trên địa bàn là một điều đáng báo động. Doanh nghiệp ngừng hoạt động thì tổng sản phẩm xã hội giảm xuống. Việc làm của người lao động bị ảnh hưởng, tỷ lệ người thất nghiệp tăng, nguồn thu thuế, thu ngân sách giảm.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn về nguồn vốn vay, nhiều tài sản vay đã thế chấp ngân hàng và không thể tiếp tục thế chấp tiếp để có vốn để hoạt động trở lại. Do đó, các cơ quan chức năng cần có các giải pháp, sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để sớm hoạt động trở lại, tránh những thiệt hại về lâu dài.

Về hoạt động thương mại và dịch vụ, Cục thống kê tỉnh Nghệ An thông tin, lĩnh vực này đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều chương trình kích cầu, kết nối, xúc tiến thương mại được triển khai đã thúc đẩy sản xuất, giúp các nhà sản xuất, kết nối với hệ thống phân phối đến người tiêu dùng.

Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống của tỉnh Nghệ An, lũy kế 4 tháng năm 2024 đạt gần 5.900 tỷ đồng.
Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống của tỉnh Nghệ An, lũy kế 4 tháng năm 2024 đạt gần 5.900 tỷ đồng.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 của tỉnh này ước đạt hơn 11.200 tỷ đồng, bằng 72,58% so với tháng trước, tăng 25,75% so với cùng kỳ năm 2023.

Cộng dồn 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Nghệ An đạt gần 52.000 tỷ đồng, tăng 42,25% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống của tỉnh Nghệ An, lũy kế 4 tháng năm 2024 đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 56,35% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt hơn 578 tỷ đồng, tăng 44,37%; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt hơn 5.200 tỷ đồng, tăng 57,8%...

Cũng theo Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, trong 4 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh này tăng 8,58% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của địa phương này tăng do các doanh nghiệp nỗ lực trở lại sản xuất, nhu cầu một số sản phẩm tăng.

​Một số sản phẩm giảm, do đơn hàng xuất khẩu giảm, lượng hàng tồn kho lớn, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nhà máy hạn chế sản xuất nên sản lượng sản xuất giảm.

Trong khi đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng năm 2024 ước thực hiện hơn 7.700 tỷ đồng, đạt 48,49% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó thu nội địa ước thực hiện hơn 7.200 tỷ đồng, đạt 49,71% so với dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ.

So với cùng kỳ năm trước, hầu hết các khoản thu của tỉnh Nghệ An đều đạt cao hơn, đặc biệt là một số khoản thu lớn như: Thu từ khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine