ISSN-2815-5823
Trần Hùng
Thứ tư, 17h04 17/05/2023

Quảng Bình: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 1.423,9 tỷ đồng

(KDPT) - Thông tin từ Cục Thông kê tỉnh Quảng Bình, trong 4 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 1.423,9 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, trong bối cảnh tình hình nền kinh tế- xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng còn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Bình vẫn cố gắng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ mà tỉnh đã đề ra trong năm 2023. Bên cạnh đó, cùng với sự cố gắng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tình hình KT-XH tháng 4 năm 2023 và 4 tháng đầu năm của tỉnh đạt đã được những kết quả tích cực.

Quảng Bình cũng đặt ra nhiệm vụ là đẩy nhanh tiến độ, tập trung công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tối đa việc triển khai thực hiện các Dự án, công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 4 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 1.423,9 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 933,1 tỷ đồng, tăng 5,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 286,7 tỷ đồng, tăng 15,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 204,1 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 4/2023 ước tính đạt 381,7 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 251,9 tỷ đồng, tăng 0,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 75,8 tỷ đồng, tăng 12,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 54,0 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Để có những kết quả như trên, tháng 4/2023 UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Trong tháng 4/2023, nhiều công trình dự án chuyển tiếp được các đơn vị triển khai, chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, một số công trình, dự án mới được tỉnh giao vốn năm 2023, các chủ đầu tư cũng đang khẩn trương triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu dự án; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo kế hoạch đề ra, năm 2023 tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu GRDP đạt 7,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,0%; giá trị sản xuất dịch vụ tăng 7,0%thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.500 tỷ đồng…

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình cũng đặt ra nhiệm vụ là đẩy nhanh tiến độ, tập trung công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tối đa việc triển khai thực hiện các Dự án, công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024