ISSN-2815-5823
Kim Thương
Chủ nhật, 12h36 07/05/2023

Sở hữu hơn 1.700 tỷ đồng tại VAMC, nợ xấu nội bảng của Nam A Bank vẫn tăng hơn 30%

(KDPT) - Tính đến ngày 31/3/2023, tổng nợ xấu nội bảng của Nam A Bank đạt 2.580,5 tỷ đồng, tăng 32,7% so với đầu năm. Đồng thời, ngân hàng này cũng đang sở hữu khoản nợ xấu hơn 1.744,2 tỷ đồng tại VAMC.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, nợ xấu nội bảng của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank; Mã CK: NAB) đạt mức 2.580,5 tỷ đồng, tăng 635,5 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương tăng 32,7%.

Nợ xấu của NamABank tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm.
Nợ xấu của NamABank tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm.

Trong đó, nợ nhóm 3 nợ dưới tiêu chuẩn) tăng vọt 4,8 lần lên mức 632,8 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ đạt) giảm 4,2% xuống mức 227,2 tỷ đồng; Đáng chú ý, Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) đến 66,7% cơ cấu nợ xấu khi đạt mức 1.720,5 tỷ đồng, tăng 144,6 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của Nam A Bank tăng từ 1,63% hồi đầu năm lên mức 2,01%.

Ngoài khoản nợ xấu nội bảng 2.580,5 tỷ đồng, Nam A Bank đang sở hữu khoản nợ tới 1.744,2 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Quản Lý Tài Sản Của Các Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam (VAMC). Do đó, Nam A Bank phải trích lập cho khoản nợ xấu tại VAMC 714,5 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 1/2023, Nam A Bank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 984,4 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 41,5% so với cùng kỳ, đạt trên 1.554 tỷ đồng.

So với cùng kỳ, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng trưởng 97,1% đạt mức 129,7 tỷ đồng; Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 55,3% lên mức 21,9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động chứng khoán đầu tư giảm tới 99,8% chỉ còn 29 triệu đồng và lãi từ hoạt động khác giảm 97,3% chỉ mang về cho Nam A Bank 127 triệu đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của Nam A Bank là 721,5 tỷ đồng, tăng 37,7%; Chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là 221 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần so với cùng kỳ.

Kết quả, Nam A Bank có lợi nhuận trước thuế ở mức 763,3 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ở mức 609,3 tỷ đồng, tăng trưởng 18,1%.

Năm 2023, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt 2.600 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế 763,3 tỷ đồng Nam A Bank đã hoàn thành 29,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản Nam A Bank đạt mức 194.370,8 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và vàng tăng nhẹ 0,4% lên mức 1.032,5 tỷ đồng; Tiền gửi tại NHNN tăng 106% lên 4.070 tỷ đồng; Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng 29,8% lên 31.046,7 tỷ đồng; Dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,2% lên mức 128.130,3 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tại Nam A Bank trong quý 1/2023 tăng 10% lên gần 137.560 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn ở mức gần 6.300 tỷ đồng, giảm gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm khiến tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giảm xuống còn 4,5% (CASA đầu năm 2023 là 6,6%).

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 20/05/2024