Trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Ấn Độ, Ấn Độ cùng với Indonesia và Brazil sẽ là ba quốc gia chủ chốt. Đây là lần đầu tiên ba quốc gia chủ chốt là ba nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi, mang lại tiếng nói lớn hơn cho họ.

Thủ tướng Narendra Modi đã nhấn mạnh về hình hoa sen trong logo, tượng trưng cho hy vọng vượt qua hoàn cảnh. Bảy cánh hoa của tượng trưng cho bảy lục địa trên thế giới, thể hiện sự hài hòa đồng thời tôn trọng sự đa dạng. Thủ tướng Ấn Độ khẳng định: “Ấn Độ hiểu rõ khát vọng phát triển của khu vực Nam bán cầu và luôn tìm cách tiến tới một thế giới cũng như một tương lai thực sự. Và thành tựu của Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực sẽ giúp ích cho các nước khác trên thế giới. Ví dụ như cách Ấn Độ sử dụng công nghệ kỹ thuật số để phát triển, hòa nhập, xóa bỏ tham nhũng, tăng khả năng kinh doanh dễ dàng và dễ sống. Tất cả đều là mô hình và khuôn mẫu cho các nước đang phát triển”.

Ấn Độ ra mắt logo và trang web cho nhiệm kỳ Chủ tịch G20
Logo nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ

Được biết, G20 là một Diễn đàn liên chính phủ của 19 nền kinh tế phát triển, đang phát triển lớn trên thế giới và Liên minh châu Âu. G20 chiếm 85% GDP toàn cầu, 75% thương mại quốc tế và 2/3 dân số thế giới, trở thành Diễn đàn hàng đầu về hợp tác kinh tế quốc tế. G20 hiện bao gồm Đường lối Tài chính với 8 dòng công việc; Hội nghị Sherpa với 12 dòng công việc và 10 Nhóm thảo luận thuộc các khu vực tư nhân, xã hội dân sự, các cơ quan độc lập.

Các lĩnh vực G20 quan tâm sẽ xoay quanh tăng trưởng bao trùm, công bằng và bền vững. Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực khác cũng được G20 quan tâm như LiFE (Phong cách sống Vì Môi trường), trao quyền cho phụ nữ, phát triển cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số. G20 quan tâm đến hỗ trợ công nghệ trong các lĩnh vực từ y tế, nông nghiệp, giáo dục, thương mại, lập bản đồ kỹ năng, văn hóa và du lịch. Và rất nhiều lĩnh vực khác như tài trợ khí hậu; kinh tế tuần hoàn; an ninh lương thực toàn cầu; an ninh năng lượng; hydro xanh; giảm nhẹ rủi ro thiên tai và khả năng chống chịu; hợp tác phát triển; đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế; cải cách đa phương.