ISSN-2815-5823
Đức Thiện
Thứ tư, 11h30 26/06/2024

Nghệ An có tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ

(KDPT) - Trong 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Nghệ An đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Nghệ An ước đạt 6,76%, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 26 cả nước.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Nghệ An ước đạt 6,76%, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 26 cả nước.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh Nghệ An đã tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; bám sát và triển khai quyết liệt các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Với tinh thần và quyết tâm cao nhất để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng, UBND tỉnh đã đề ra 06 nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 178 nhiệm vụ cụ thể giao cho các Sở, ngành. Đồng thời, xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2024 theo từng quý và cả năm; thành lập 05 Tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để chỉ đạo các ngành, lĩnh vực.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh ước đạt 6,76%, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 26 cả nước, cao hơn cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,13%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 9,95%; khu vực dịch vụ ước tăng 5,85%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,77%.

Vụ Xuân 2024 được mùa toàn diện, với năng suất lúa bình quân dự ước đạt 69,10 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Toàn tỉnh hiện có 319/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 77,62% tổng số xã; 83/319 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 26,02%; 12/319 xã đạt NTM kiểu mẫu, chiếm 3,76%; có 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10,03%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước đạt 76.146,1 tỷ đồng, tăng 37,24%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.350,5 triệu USD, tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2023.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 11.897 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán, bằng 140,2% cùng kỳ và vượt kịch bản đề ra (8.615 tỷ đồng).

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã sát sao, quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân ngay từ đầu năm. Tính đến ngày 20/6/2024, kế hoạch đầu tư công tập trung năm 2024 đã giải ngân 1.561,992 tỷ đồng, đạt 33,75% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ (17,4%).

Về thu hút đầu tư, tính đến ngày 15/6/2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 39 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 14.294,3 tỷ đồng. Điều chỉnh 77 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 21 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng 2.627,6 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 16.921,9 tỷ đồng; trong đó tổng vốn đầu tư cấp mới gấp 1,14 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực, đặc biệt là đã tập trung chăm lo cho người dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, đầm ấm. Các chính sách an sinh xã hội, hoạt động cho các đối tượng chính sách, người nghèo được triển khai chu đáo. Công tác khám, chữa bệnh được đảm bảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tiếp tục được chỉ đạo triển khai hiệu quả.

Tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm. Tính đến ngày 20/6/2024, vẫn còn 07 đơn vị chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân. Cải cách hành chính có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, thời gian xử lý thủ tục, hồ sơ các dự án đầu tư của một số cơ quan, đơn vị còn chậm...

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội về Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Tập trung hoàn thiện các Đề án quan trọng theo lộ trình đề ra (Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An; Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị)…

Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 15/07/2024