ISSN-2815-5823
Đặng Đức - Hoàng Anh
Chủ nhật, 14h40 30/06/2024

Quảng Trị: 6 tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh so với cùng kỳ

(KDPT) - Theo báo cáo của Cục Thống kế tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm đến ngày 15/6/2024, toàn tỉnh có 172 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 30,92% so với cùng kỳ năm trước.
Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Ngày 28/6/2024, Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo công bố số liệu thống kế kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính tăng 5,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,34%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 4,55%, khu vực dịch vụ tăng 6,14%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,97%.

Tính đến 15/6/2024, toàn tỉnh gieo cấy được 48.737,2 ha lúa, tăng 0,06% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân 2023-2024 ước tính đạt 173.006,3 tấn. Diện tích trồng rừng mới tập trung 6 tháng đầu năm ước đạt 4.157,4 ha, sản lượng thủy sản ước đạt 18.360,3 tấn.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng thấp do gặp nhiều khó khăn, tồn tại của ngành ngày càng bộc lộ rõ nét hơn.

Từ đầu năm đến 15/6/2024, toàn tỉnh có 172 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 30,92% so với cùng kỳ năm trước, tổng vốn đăng ký là 1.481 tỷ đồng, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 8,61 tỷ đồng, số doanh nghiệp trở lại hoạt động là 105 doanh nghiệp, số doanh nghiệp giải thể là 32 doanh nghiệp.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt 17.288,1 tỷ đồng.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt 17.288,1 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt 17.288,1 tỷ đồng, tăng 12,26% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu vận tài ước đạt 1.203,06 tỷ đồng, tăng 9,58%.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 213 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, 114/125 xã, phường có điểm bưu điện, văn hóa xã hội; tổng số trạm thu phát sóng điện thoại di động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 2.664 trạm. Ước tính đến 30/6/2024, toàn tỉnh có 675.055 thuê bao điện thoại, giảm 2,24% so với cùng kỳ năm trước; số thuê bao internet hiện có 686.980 thuê bao, tăng 5,67%.Huy động vốn trên địa bàn đến 31/5/2024 đạt 38.537 tỷ đồng, tăng 5,67% so với cuối năm 2023. Tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 52.405 tỷ đồng, nợ xấu là 622 tỷ đồng, chiếm 1,19% tổng dư nợ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/6/2024 đạt 2.014,27 tỷ đồng, tăng 27,67% so với cùng kỳ năm trước; tổng chi ngân sách địa phương đạt 4.919,01 tỷ đồng, tăng 2%.

Lực lượng lao động có việc làm 6 tháng đầu năm ước tính 329.620 người, chiếm 97,91% lực lượng lao động của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ước tính đã giải quyết việc làm cho 6.578 lao động. Về tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm 0,07%, theo đó toàn tỉnh còn 14.004 hộ nghèo và 9.843 hộ cận nghèo. Chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm qua có tác động tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chu đáo nên đời sống người dân ổn định, không có tình trạng thiểu đói xảy ra. Giáo dục và đào tạo, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động văn hóa, thể thao có nhiều tiến bộ./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/07/2024