Thị trường ô tô Việt Nam tăng mạnh
Thị trường ô tô Việt Nam trải qua tháng 7/2022 với mức tăng trưởng mạnh.

Số liệu bán hàng do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, ghi nhận doanh số bán của các thành viên đạt 30.254 xe, gồm 23.087 du lịch xe, 6.945 xe thương mại và 222 xe chuyên dụng.

Với kết quả đạt được, doanh số xe du lịch đã tăng thêm 30% so với tháng 6/2022, xe thương mại tăng 1,8% trong khi xe chuyên dụng giảm 57%.

Trong tháng 7/2022, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.759 xe, tăng 25% so với tháng trước trong khi doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 16.495 xe, tăng 17%.

Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 7/2022, tổng doanh số bán hàng của tất cả các thành viên VAMA đã tăng thêm 39% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xe du lịch tăng 57%, xe thương mại giảm 0,5% và xe chuyên dụng tăng 3%.

Tính đến hết tháng 7/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 39% trong khi xe nhập khẩu tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.