ISSN-2815-5823
THÚY KHANG
Thứ sáu, 21h46 07/04/2023

Thực thi Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

(KDPT) - Ngày 7/4, tại Học viện Ngân hàng đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Thực thi Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay”.

Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia trình bày kết quả nghiên cứu và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 phù hợp với thực tiễn cũng như định hướng chiến lược phát triển ngành ngân hàng.

Ông Bùi Hữu Toàn - Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng Bùi Hữu Toàn nhấn mạnh: Trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế và thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, và sau hơn 10 năm thi hành Luật Ngân hàng Nhà nước, việc tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại trong tổ chức thực thi Luật này là rất cần thiết, từ đó tạo lập cơ sở khoa học cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng Bùi Hữu Toàn tin tưởng rằng những chia sẻ, trao đổi tại Hội thảo sẽ mang lại những đóng góp thiết thực cho công tác điều hành của Ngân hàng Nhà nước cũng như cho hoạt động của ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe 03 tham luận, bao gồm: “Thực hiện chức năng xây dựng pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay” của PGS.TS. Trần Đình Hảo - Nguyên PGĐ Học viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; “Vị trí pháp lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” của TS. Nguyễn Văn Phương - Trưởng phòng Pháp chế, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; và “Báo cáo tổng quan về kết quả nghiên cứu chính của đề tài ‘Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 10 năm thi hành và định hướng sửa đổi, bổ sung’” của TS. Viên Thế Giang - Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Đồng thời, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các chủ đề tham luận trên và những vấn đề khác liên quan đến Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 28/05/2024