ISSN-2815-5823
Trần Thúy
Thứ năm, 15h00 20/04/2023

BAC A Bank tăng trưởng tín dụng âm nhưng lợi nhuận tăng mạnh

Kết thúc quý I/2023, ngân hàng BAC A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 335 tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.
Xem trước bài viết | BizLIVE.vn - Nhịp sống doanh nghiệp
BAC A Bank tăng trưởng tín dụng âm nhưng lợi nhuận tăng mạnh.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A Bank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với phần lớn các mảng kinh doanh đều có sự khởi sắc.

Cụ thể, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi 578 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, tăng nhẹ 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 85%, lên gần 31 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận khoản lãi 31 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 10 tỷ đồng. Mảng chứng khoán đầu tư ghi nhận lợi nhuận đột biến 31 tỷ đồng, gấp 4,6 lần con số đạt được cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt gần 4 tỷ trong khi thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần là hơn 5 tỷ đồng.

Tựu chung lại, tổng thu nhập hoạt động trong 3 tháng đầu năm của BAC A Bank đạt gần 680 tỷ đồng, tăng 24,5% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động tăng 20,8% lên 354 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 11,8%, lên 19 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc quý 1/2023, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 335 tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối tháng 3/2023, tổng tài sản của BAC A Bank đạt hơn 133,8 nghìn tỷ, tăng 3,9% so với đầu năm, tuy nhiên, cho vay khách hàng lại giảm nhẹ 0,15%, xuống còn gần 94 nghìn tỷ đồng.

Một số khoản mục khác cũng ghi nhận giảm so với đầu năm bao gồm tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 45%, xuống còn 428 tỷ đồng trong khi tiền gửi tại các TCTD khác cũng giảm 20%, xuống 8,8 nghìn tỷ đồng.

Riêng các khoản lãi, phí phải thu của ngân hàng 3 tháng đầu năm tăng khá mạnh 25,6%, lên hơn 3,6 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4,9%, lên hơn 101,6 nghìn tỷ đồng đến cuối tháng 3/2023.

Về chất lượng tài sản, BCTC hợp nhất quý 1/2023 của BAC A Bank cho biết, nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 3/2022 của ngân hàng là 532 tỷ, tăng nhẹ 3,5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của BAC A Bank ở mức 0,57%, từ mức 0,55% hồi cuối năm trước.

Theo kế hoạch, ngày 22/4 tới, BAC A Bank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Trong tài liệu gửi cổ đông trước thềm đại hội, ngân hàng lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng, tăng 6,41% so với năm 2022; tổng tài sản tăng 7,88%, lên 139.073 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng trưởng từ 7 - 10%, tương đương từ 100.709 tỷ đồng đến 103.533 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng kiểm soát dưới 1,5%.

Bên cạnh đó, BAC A Bank cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ gần 8.334 tỷ đồng lên 9.855 tỷ đồng thông qua phát hành 62,5 triệu cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (chi cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,5%) và chào bán tối đa gần 89,6 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình thực tế của thị trường.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 26/05/2024