Các đại biểu tham dự tại kỳ họp

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND và cử tri trên địa bàn tỉnh quan tâm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; nêu lên 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến hầu hết các quốc gia, trong đó có nước ta, tỉnh ta; nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài bị sụt giảm; nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của hàng nghìn lao động; hậu quả của đại dịch COVID-19 còn phải khắc phục trong nhiều năm tới. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực ngay từ đầu năm với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung khắc phục những hạn chế, bám sát thực tiễn; cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, nên kinh tế - xã hội của tỉnh ta giữ được ổn định và tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm; nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được tháo gỡ, giải quyết, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Những kết quả đó là rất quan trọng, tạo động lực, nền tảng để chúng ta tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cố gắng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời, tạo niềm tin của cử tri và Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Với tinh thần thẳng thẳn, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, UBND tỉnh đã phân tích, đánh giá và xác định 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn 7 nhóm hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đã được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo giám sát của HĐND tỉnh và các hạn chế, yếu kém mà các đại biểu đã phát biểu bổ sung, phân tích, làm rõ. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, phân tích, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã nêu, trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, đơn vị chủ trì thực hiện, phân công lãnh đạo ngành, đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện, xác định rõ thời gian hoàn thành việc khắc phục hạn chế, yếu kém. Đồng thời, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh có 21 tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết. Đến nay, các đại biểu đều đồng tình, thống nhất cao và không có ý kiến, kiến nghị đối với các tờ trình. Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là những ý kiến, kiến nghị rất chính đáng nhằm giải quyết những yêu cầu thực tiễn đặt ra, vừa đảm bảo thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, vừa đảm bảo phục vụ tốt hơn đời sống và sinh hoạt của Nhân dân. Đối với nhóm ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc chậm triển khai thực hiện của các dự án đã được giao đất, cho thuê đất; việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; về tình trạng thiếu giáo viên, chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh; và việc hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên và học sinh tại 74 xã không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2021 - 2025. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề mà các đại biểu, cử tri quan tâm, chất vấn.