Lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Thiệu Hóa kiểm tra tiến độ dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị Trấn Thiệu Hóa (giai đoạn 2)

Tính từ giai đoạn từ 2020 – 2023, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa có 83 dự án đã và đang được triển khai, với diện tích 284,81 ha đã được giải phóng mặt bằng xong. Trong đó, 78 dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, 5 dự án nhà đầu tư tự thỏa thuận.

Riêng năm 2023, toàn huyện có 43 dự án đăng ký với tỉnh cần phải giải phóng mặt bằng, với diện tích hơn 175,16 ha (38 dự án với diện tích 89,83 ha đăng ký trong kế hoạch GPMB số 15/KH-UBND của UBND tỉnh; 5 dự án được cập nhật vào kế hoạch và cho thực hiện trong năm 2023 với diện tích 85,23 ha). Cụ thể như: Dự án khu dân cư Đồng Sau Cách (xã Thiệu Vũ), Cụm Công nghiệp Hậu Hiền, Cụm Công nghiệp Ngọc Vũ, Quốc lộ 45 cải dịch, Trung tâm Y tế huyện…

Dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao và quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện Thiệu Hóa, cùng với đó là sự vào cuộc tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành các cơ quan chuyên môn trong huyện nên công tác GPMB có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo điều kiện để các dự án thi công theo đúng tiến độ, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quy trình thực hiện GPMB các dự án được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm kê, lập dự toán, công bố phương án được công khai, minh bạch; việc xác định nguồn gốc sử dụng đất, trình thu hồi đất được nâng cao. Công tác tổ chức triển khai được thực hiện linh hoạt, sáng tạo đảm bảo đúng quy định, kết hợp với phát huy tốt vai trò của công tác dân vận, tuyên truyền; kịp thời thực hiện tốt công tác thông tin, đối thoại, giải quyết kiến nghị, thắc mắc của Nhân dân. Qua đó, nhiều dự án được Nhân dân chủ động bàn giao đất trước, bao gồm cả những đối tượng thuộc diện tái định cư, góp phần sớm tạo mặt bằng thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Riêng 6 tháng đầu năm 2023 đã có 21 dự án triển khai GPMB đã được các hộ dân bàn giao đất với diện tích 136,66 ha, đạt 78,02% kế hoạch. Trong đó, có 9 dự án đã GPMB xong và bàn giao cho nhà thầu thi công dự án gồm: Dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè – Núi Một – Thành phố, xã Thiệu Trung; Dự án khu dân cư Dọc Quả, xã Minh Tâm; Dự án đường giao thông từ Cầu Sắt đi Cầu Trắng và Trạm Y tế xã Minh Tâm; Dự án khu dân cư thôn Toán Thắng, xã Thiệu Toán; Dự án khu dân cư, tái định cư xã Thiệu Quang; khu định cư cho đồng bào sinh sống trên sông chưa có đất ở và dân cư mới Đồng Sau Cách, xã Thiệu Vũ; khu dân cư Đồng Ải, thôn Quy Xá, xã Thiệu Vận; khu dân cư Đồng Bông, Ngán Chùa thôn 3, xã Thiệu Vận; điểm dân cư Cồn Ác, thôn 3, xã Thiệu Trung.

12 dự án đang đảm bảo tiến độ gồm: Dự án đường nối Quốc lộ 1 - Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 45 đi Trung tâm hành chính mới rẽ trái đi đường tỉnh 516C, rẽ phải đi đường huyện ĐH.TH05 (Kênh Nam); Dự án tuyến đường giao thông đoạn tránh Ngã Ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến thị trấn Thiệu Hóa; Dự án đường giao thông Nam Sông Chu, đoạn từ xã Thiệu Vận đi xã Minh Tâm; Dự án Điểm dân cư đấu giá thôn Minh Đức, xã Thiệu Long; Dự án xây dựng cơ sở vật chất Trường mầm non Thiệu Phúc; Dự án tu bổ, tôn tạo Khu lăng mộ vua Lê Ý Tông tại xã Thiệu Nguyên (giai đoạn 1); Dự án đường Quốc lộ 45 cải dịch, đoạn từ nút giao đường ĐH.TH05 (Kênh Nam) đi nút giao với đường Quốc lộ 1 - Quốc lộ 45; Dự án Cụm Công nghiệp Hậu Hiền, xã Minh Tâm; Dự án Cụm Công nghiệp Ngọc Vũ, xã Thiệu Ngọc và Thiệu Vũ; Dự án Điểm dân cư đồng Dinh Cao, xã Thiệu Chính; Dự án Điểm dân cư thôn Thành Thiện, xã Thiệu Thành.

Một số dự án lớn, dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông như: đường nối Quốc lộ 1 - Quốc lộ 45 và nút giao với đường cao tốc Bắc – Nam, đường nối Quốc lộ 217 - Quốc lộ 45 - Quốc lộ 47, đường tránh Ngã Ba Chè, đường Nam Sông Chu, đường trung tâm hành chính mới, đường Quốc lộ 45 cải dịch… được triển khai đầu tư trên địa bàn theo hướng đồng bộ, hiện đại, mở ra không gian phát triển mới, tăng tính liên kết vùng, tạo sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư. Một số khu đô thị đươc triển khai đầu tư như: Khu đô thị Phú Hưng, Đông Đô, Tây Bắc Vạn Hà 2, Cổ Đô… sau khi hoàn thành sẽ góp phần thay đổi diện mạo của đô thị thị trấn Thiệu Hóa.

Hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng, đến nay đã thu hút, kêu gọi được nhiều dự án đầu tư trực tiếp và nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư các Cụm Công nghiệp Hậu Hiền, Ngọc Vũ và Vạn Hà 2. Tỷ lệ lấp đầy Cụm Công nghiệp Vạn Hà 1 đến năm 2023 ước đạt 43%. Phê duyệt và trình phê duyệt 2 đồ án quy hoạch chi tiết lớn và các quy hoạch chi tiết khu đô thị mới. Giai đoạn 2021 – 2023, huyện Thiệu Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận thị trấn Thiệu Hóa, khu vực mở rộng (bao gồm toàn bộ xã Thiệu Vũ) và khu vực dự kiến hình thành đô thị Hậu Hiền (xã Minh Tâm), huyện Thiệu Hóa đạt tiêu chí đô thị loại V.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện Thiệu Hóa 6 tháng đầu năm 2023 cơ bản đảm bảo theo yêu cầu của huyện đề ra. Để công tác GPMB trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án khi có vướng mắc phát sinh. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với chính quyền cấp xã và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMB, phấn đấu hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đúng cam kết.