Cụ thể, ngày 12/12/2022, Công ty Thành Nguyên đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu TNECH2227001 với kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 9/12/2027, lãi suất 13%/năm. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, số lượng phát hành 5.000 trái phiếu. Tổ chức lưu ký/đăng ký cho lô trái phiếu là một đối tác quen thuộc của Bamboo Capital - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS).

Lô TNECH2227001 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Bamboo Capital của đại gia Nguyễn Hồ Nam hiện đang có khoản nợ hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu.Bamboo Capital của đại gia Nguyễn Hồ Nam hiện đang có khoản nợ hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu.
Bamboo Capital của đại gia Nguyễn Hồ Nam hiện đang có khoản nợ hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tài sản bảo đảm dự kiến của lô trái phiếu này gồm: Toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của các thành viên góp vốn tại Công ty Thành Nguyên; Toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ và liên quan đến Dự Án Krông Pa 2; Toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuộc Dự Án Krông Pa 2 và 19.284.000 cổ phiếu BCG.

Được biết, Dự Án Krông Pa 2 chính là dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Krông Pa 2, có quy mô công suất 49 MWp tọa lạc lại Xã Chư Gu, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai do Công ty Thành Nguyên làm chủ đầu tư.

Công ty Thành Nguyên được thành lập vào tháng 12/2015, hiện có số vốn điều lệ là 240 tỷ đồng. Như vậy, sau khi hoàn tất phát hành lô trái phiếu TNECH222700, hệ số nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 2,08 lần. Công ty Thành Nguyên là Công ty con kiểm soát gián tiếp của BamBoo Capital với tỷ lệ kiểm soát 51%.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, tính đến ngày 30/9/2022, hệ sinh thái Bamboo Capital của đại gia Nguyễn Hồ Nam đang sở hữu khoản nợ 7.544,2 tỷ đồng trái phiếu. Sau khi Công ty Thành Nguyên huy động vốn thành công con số này là hơn 8.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngoài khoản nợ 7.544,2 tỷ đồng trái phiếu được thể hiện trong BCTC, 3 công ty liên kết gián tiếp của hệ sinh thái Bamboo Capital cũng phát hành giá trị hàng ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, theo HNX, Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang (Bamboo Capital kiểm soát 49%) phát hành lần lượt lô trái phiếu GKCH2124001 và GKCH2124002 có tổng giá trị 2.500 tỷ đồng - cao gấp 2,5 lần vốn điều lệ. Hai lô này là trái phiếu không chuyển đổi, không chứng quyền, có tài sản đảm bảo; có kỳ hạn 36 tháng.

Tài sản đảm bảo cho cả 2 lô trái phiếu trên là Cổ phần thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ An Khang Land; Quyền sử dụng đất và toàn bộ quyền lợi, lợi ích phát sinh từ dự án Giga City.

Một công ty liên kết gián tiếp khác được Bamboo Capital kiểm soát 48% là Công ty TNHH du lịch Sinh thái Cồn Bắp đã phát hành thành công lô CBECH2123001 với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không chứng quyền, được đảm bảo thanh toán và được đảm bảo bằng tài sản.

Tài sản đảm bảo là phần góp vốn của các bên sở hữu tại Công ty Cồn Bắp (tương đương 43,9% vốn điều lệ. Đơn vị bảo lãnh thanh toán là một Công ty con của Bamboo Capital – BCG Land.

Đáng chú ý, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Helios (Bamboo Capital kiểm soát 20%) phát hành thành công 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 4.250 tỷ đồng cao gấp 2,1 lần vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Trong đó, Công ty này đã sử dụng 250.000 trái phiếu lô TCD-CB2020 (Công ty con của Bamboo Capital) mà doanh nghiệp này mua trước đó để làm một phần tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu của mình.