ISSN-2815-5823
Toàn Hòa
Thứ sáu, 16h31 28/04/2023

Quý 1/2023, Viet Capital Bank báo lợi nhuận 26 tỷ đồng

NIM trong kỳ của Viet Capital Bank giảm mạnh do lãi suất bình quân huy động vốn rất cao so với cùng kỳ năm trước.
Quý 1/2023, Viet Capital Bank báo lợi nhuận 26 tỷ đồng
Viet Capital Bank báo lợi nhuận 26 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt – Viet Capital Bank vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 26 tỷ đồng, giảm mạnh so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính là do thu nhập lãi thuần – nguồn thu chính của ngân hàng sụt giảm mạnh tới 31,6% so với cùng kỳ, đạt 286 tỷ đồng.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, NIM trong kỳ giảm mạnh do lãi suất bình quân huy động vốn rất cao so với cùng kỳ năm trước, mặc dù có xu hướng giảm rõ do các đợt điều chỉnh giảm lãi suất của ngân hàng nhưng tốc độ giảm chậm hơn lãi suất cho vay.

Ở đầu ra, trước tình hình kinh tế nhiều thách thức, khó khăn, nhu cầu tín dụng yếu so với cùng kỳ năm trước, nên từ cuối 2022 ngân hàng đã triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi lãi suất tín dụng nhằm hỗ trợ khách hàng khách hàng.

Một số mảng kinh doanh khác của ngân hàng vẫn ghi nhận kết quả khá khả quan như lãi thuần từ mua bán chứng khoán gấp hơn 17 lần, đạt hơn 19 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt gần 23 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động giảm nhẹ 4 tỷ đồng, còn 296 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gần 38 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng được hoàn nhập hơn 4 tỷ đồng cũng góp phần kéo lợi nhuận quý 1/2023 của ngân hàng.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản đạt 78,6 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2022, trong đó, dư nợ tín dụng đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cuối năm và tăng 8% so với cùng kỳ 2022.

Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế (không bao gồm các tổ chức tín dụng) và dân cư đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Về chất lượng tài sản, đến cuối tháng 3, Viet Capital Bank có 1.566 tỷ đồng nợ xấu, tăng 10% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/cho vay ở mức 2,93%.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, lãnh đạo Viet Capital Bank cho biết, ngân hàng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch tăng vốn 2022 qua việc chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 15% và quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2023.

Đồng thời, Viet Capital Bank cũng đã được cổ đông thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng đợt này với tỷ lệ 10% và Esop 150 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ trong năm 2024 lên 5.803 tỷ đồng.

Đến cuối năm nay, tổng tài sản ngân hàng dự kiến đạt 86,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10%, huy động vốn từ tổ chức kinh tế (không bao gồm các tổ chức tín dụng) và dân cư đạt hơn 69 nghìn tỷ đồng, tăng 16%; dư nợ cấp tín dụng đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng 12% (tốc độ tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào sự chấp thuận của NHNN); lợi nhuận trước thuế đạt 502 tỷ đồng, tăng 10%.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 21/05/2024