ISSN-2815-5823
THẢO NGUYÊN
Thứ hai, 14h26 08/05/2023

VietABank: Lợi nhuận “lao dốc”, tổng tài sản giảm hơn 10.300 tỷ đồng

(KDPT) - Kết thúc quý đầu năm, VietABank báo lãi sau thuế 219,7 tỷ đồng, giảm 35,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, tổng tài sản của ngân hàng này ghi nhận giảm 10.356 tỷ đồng so với hồi đầu năm xuống mức 94.791,5 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, Mã CK: VAB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2023 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần đạt mức 446 tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận của VietABank "lao dốc" trong quý đầu năm

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 12,3 tỷ đồng, tăng 45,9%; Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ báo lỗ 842 triệu đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động khác giảm tới 91,7% về vỏn vẹn 21 tỷ đồng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lỗ 644 triệu đồng và hoạt động mua chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 8 triệu đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của VietABank đạt mức 225,2 tỷ đồng tăng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái; Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng là 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập gần 1,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí và thuế, VietABank báo lãi sau thuế 219,7 tỷ đồng, giảm 35,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, tính tới ngày 31/3/2023, dòng tiền thuần của VietABank tiếp tục ghi nhận âm gần 14.977 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 9.138,8 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VietABank âm tới 14.959,4 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư âm 17,5 tỷ đồng.

Tính tới ngày 31/3/2023, tổng tài sản VietABank đạt mức 94.791,5 tỷ đồng , giảm 10.356 tỷ đồng so với hồi đầu năm (tương đương giảm 9,9%).

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 6,6% đạt mức 66.620,2 tỷ đồng; Tiền gửi tại NHNN giảm 11,8% so với hồi đầu năm xuống còn 1.211,6 tỷ đồng; Tiền gửi và cho vay tại các TCTD khác giảm 69,1 % xuống mức 6.585,7 tỷ đồng; Chứng khoán đầu tư tăng 12,3% đạt 10.086,3 tỷ đồng;

Tiền gửi khách hàng của VietABank trong quý 1/2023 tăng 9,8% lên 77.085,8 tỷ đồng; tiền gửi và vay các TCTD khác giảm 65,1% xuống còn 7.547,3 tỷ đồng,…

Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của VietABank tại thời điểm 31/3/2023 đạt mức 953,7 tỷ đồng gần như đi ngang so với hồi đầu năm.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 26/05/2024