ISSN-2815-5823
KIM THƯƠNG
Thứ hai, 14h23 08/05/2023

Eximbank: Tổng tài sản giảm hơn 1.300 tỷ đồng, nợ xấu tăng 30%

(KDPT) - Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Eximbank đạt 183.684 tỷ đồng, giảm gần 1.372 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong khi đó, nợ xấu của ngân hàng tăng tới 29,8% lên mức 3.047,3 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, Mã CK: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với tổng tài sản của Eximbank đạt 183.684 tỷ đồng, giảm 0,74% so với hồi đầu năm, tương đương giảm gần 1.372 tỷ đồng.

Nợ xấu của Eximbank tăng gần 30% trong 3 tháng đầu năm.
Nợ xấu của Eximbank tăng gần 30% trong 3 tháng đầu năm.

Trong đó, tiền gửi tại NHNN đạt 3.196,5 tỷ đồng, giảm 42,7% so với hổi đầu năm; Dư nợ cho vay giảm 0,3% xuống mức 130.073,5 tỷ đồng; Chứng khoán đầu tư giảm 23,1% xuống còn 12.353 tỷ đồng. Ngược lại tiền gửi và cho vay tại các TCTD khác tăng 17% đạt mức 30.479,8 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng của Eximbank trong quý I/2023 chỉ tăng 0,1% lên 148.712 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn giảm 12,6% xuống còn 17.725 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn tăng 2,1% lên 130.040 tỷ đồng.

Chất lượng tín dụng của Eximbank suy giảm rõ rệt khi ghi nhận sự chuyển dịch từ nợ nhóm 1 sang các nhóm nợ khác.

Cụ thể, tính tới ngày 31/3/2023, nợ nhóm 1 của Eximbank giảm 1,3% so với hồi đầu năm xuống mức 125.119,1 tỷ đồng; Nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) tăng 42,3% lên mức 1.907 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng tới 145,6% lên mức 650 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 10,5% lên mức 497,7 tỷ đồng; Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 16,4% đạt mức gần 1.899,7 tỷ đồng.

Do đó, tổng nợ xấu của Eximbank đạt 3.047,3 tỷ đồng, tăng 29,8% so với hồi đầu năm và tỷ lệ nợ xấu nội bảng của nhà băng này tăng từ 1,80% lên mức 2,34%.

Kết thúc quý 1/2023, Eximbank có lợi nhuận trước thuế đạt 870,7 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giảm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Cụ thể, nguồn thu chính của Eximbank là thu nhập lãi thuần mang về hơn 1.236,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 28,8% xuống gần 90 tỷ đồng. Hoạt động chứng khoán đầu tư báo lỗ gần 6 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 44 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 47,6% lên mức 146,4 tỷ đồng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 30,4% đạt gần 200 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của Eximbank nhích nhẹ 0,6% lên hơn 704 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 0,5% xuống còn 962,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong bối cảnh nợ xấu gia tăng mạnh, Eximbank giảm 41,8% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với cùng kỳ xuống mức 92,1 tỷ đồng. Nhờ vậy, ngân hàng có lãi hợp nhất trước và sau thuế đạt lần lượt 870,7 tỷ đồng và 696,1 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2022. Với mục tiêu lãi trước thuế 5.000 tỷ trong năm 2023, Eximbank mới thực hiện được 17,4% kế hoạch đề ra.

Kết thúc quý 1/2023, dòng tiền của Eximbank ghi nhận âm gần 708 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái dương 659,7 tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền hoạt động kinh doanh của Eximbank tính đến ngày 31/3/2023 âm 422,6 tỷ đồng và dòng tiền hoạt động đầu tư âm 285,3 tỷ đồng.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 30/05/2024